Ohyb elektromagnetického záření (světla) na mikroobjektech (štěrbině)
Aktuální měření
Skutečná pozice
Požadovaná pozice
Intenzita
Štěrbina
Typ laseru
Zesílení
Parametry úlohy
Vzdálenost čidla od štěrbiny: 2152±2 mm
Vlnová délka červeného laseru: 632±10 nm
Vlnová délka zeleného laseru: 532±10 nm
Úloha: Ohyb světla na mikroobjektech
      Fyzikálni základ
      Experiment
      Zadání úlohy
Záznam dat