Vzdálená úloha "Ohyb světla na štěrbině"

http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/sterbina.html

Remote Control Laboratory - Difraction on microobjects

http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/difraction-on-microobjectsVzdálená úloha "Heisenbergův princip neurčitosti"

http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/heisenbergcontrol.html

Remote Control Laboratory - Heisenberg uncertainty principle

http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/heisenberg-uncertainty-principle


Další vzdálené experimenty jsou na

Regulace výšky vodní hladiny - http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz
Meteorologická stanice v Praze - http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz
Elektromagnetická indukce - http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz
Vlastní a vynucené oscilacehttp://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz
Ohyb na mikroobjektech - http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz
Přeměna solární energie - http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz
Heisenbergův princip neurčitosti - http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz

Next remote experiments are on:

Water level control - http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/water-level-control -
Meteorological station in Prague - http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/meteorological-station-in-prague -
Electromagnetic induction - http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/electromagnetic-induction -
Natural and driven oscillations - http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/natural-and-driven-oscillations -
Difraction on microobjects - http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/difraction-on-microobjects -
Solar energy conversion - http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/solar-energy-conversion -
Heisenberg uncertainty principle - http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/heisenberg-uncertainty-principle